Loading...
Loading...
The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย 2018

The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย 2018

The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย HD Master พากย์ไทย เรื่องราวในภาคที่3นี้ ได้กล่าวถึงการผจญภัยของคณะเดินทางที่มีพระถังซัมจั๋งในการไปอันเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีป โดยมีคณะร่วมเดินทางอย่าง หงอคง, ตือโป๊ยก่าย และ ซัวเจ๋ง โดยในระหว่างทางคณะเดินทางของพระถังซัมจั๋งได้มายังที่ “เมืองแม่ม่าย” แห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยเหล่าสตรี และเหล่าคณะเดินทางของพระถังซัมจั๋งจู่ๆ ก็เกิด “ตั้งครรถ์” ขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจ

Genre: Fantasy , Sci-Fi , Comedy

Actor: Ringo Lam , Charlie Hunnam , Astrid BergsFrisbey , Jude Law , Djimon Hounsou , Eric Bana

Director: Aidan Gillen

Writer: Freddie Fox , Craig McGinlay

Country: China

Release: 2018-02-16

Duration: 114 Min

Quality: HD

Rating: 0

5.1

Rating(2)


Facebook Comments

You May Like
 
Free Auto Backlinks