The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย 2018

แชร์
z
The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย 2018

The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย 2018


Share On Facebook Share On Line Share On Twitter

The Monkey King 3 ไซอิ๋ว 3 ศึกราชาวานรตะลุยเมืองแม่ม่าย HD Master พากย์ไทย เรื่องราวในภาคที่3นี้ ได้กล่าวถึงการผจญภัยของคณะเดินทางที่มีพระถังซัมจั๋งในการไปอันเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีป โดยมีคณะร่วมเดินทางอย่าง หงอคง, ตือโป๊ยก่าย และ ซัวเจ๋ง โดยในระหว่างทางคณะเดินทางของพระถังซัมจั๋งได้มายังที่ “เมืองแม่ม่าย” แห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยเหล่าสตรี และเหล่าคณะเดินทางของพระถังซัมจั๋งจู่ๆ ก็เกิด “ตั้งครรถ์” ขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจ

Duration: 114 Min

Quality: HD

Rating: 0

7.1

Rating(2)


Leave a comment
คุณอาจชอบ