Loading...
Loading...
The Bourne 4 Legacy พลิกแผนล่า ยอดจารชน 2012

The Bourne 4 Legacy พลิกแผนล่า ยอดจารชน 2012

The Bourne Legacy แท้จริงแล้วก็คือเหตุการณ์ที่ติดตามมาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้ การที่ตัวตนของบอร์นถูกเปิดเผยในตอนจบของ The Bourne Ultimatum ได้ทำให้เกิดกองไฟขนาดใหญ่ที่ส่งผลลุกลามไปถึงการค้นคว้าและพัฒนานานหลายทศวรรษที่นำไปสู่การสร้างสายลับและนักรบที่ยอดเยี่ยมขึ้น คนดูจะพบว่ายังมีโครงการสร้างสายลับอีกหลายโครงการ ซึ่งโครงการเทรดสโตนของซีไอเอเป็นเพียงหนึ่งในพัฒนาการระยะแรก ๆ และการกระทำของบอร์นกำลังสร้างความวิตกกังวลที่ว่าโครงการอื่น ๆ อาจถูกเปิดเผยเช่นกัน


New CIA operative, Aaron Cross experiences life-or-death stakes that have been triggered by the previous actions of Jason Bourne.

Duration: 135 Min

Quality: HD

Rating: 0

6.1

Rating(1)


Facebook Comments

 
Free Auto Backlinks